Om vandværket

 

(fortsat)
Vandværkets bestyrelse prøver hele tiden at være på forkant med de reparationer som vil komme og derved spare på omkostningerne.

Vi fik for nogle år siden lagt nyt tag på vandværket, hvilket også var meget tiltrængt.

Vi har i løbet af et par år udskiftet nogle gamle jernrør på Kirkegade og lagt ny stikledning ind til de berørte forbrugere. Det er en bekostelig affære, men når vi tager investeringerne over nogle år, mærkes det ikke så hårdt. Vi har desuden været rimelig forskånet for pludselig opstået ledningsbrud og andre uforudsigelige reparationer, hvilket har gjort, at økonomien har kunnet nå sammen.

Vandværkets bestyrelse prøver hele tiden at være på forkant med de reparationer som vil komme og derved spare på omkostningerne.

Vi fik for nogle år siden lagt nyt tag på vandværket, hvilket også var meget tiltrængt.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via Telefonen, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. Vandværket udpumper ca. 180.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år.

Målere
Inden udgang af 2017 vil alle små målere være udskiftet til fjernaflæste målere.