Nu er der åbnet for vandet igen. Vær opmærkson på at der kan forekomme snavs i vandet den første tid. Husk også at rense de små filtre i vandhanerne. 10.07.2024/ih kl. 15.55.

 

Ledningen er igen blvet gravet over i forbindelse med gravearbejde i Sdr. Ønlev. Vi lukker for vandet til Kassø, Kådnergade, Tågholm og Klintvej for at få  repareret ledningen. 10.07.2024/ih kl. 14.30

 

Vi har igen åbnet for vandet, efter vi har repareret vandledningen. Vær venligst opmærksom på at der kan forkomme snavs i vandet den første tid.

Husk også at rense de små filtre i vandhanerne.  09.07.2024/ih kl. 18.25

 

Der foregår i øjeblikket noget gravearbejde i Sdr. Ønlev. De har  i dag gravet vores vandledning over. Derfor vil der i en periode være lukket for vandet til Kassø, Kådnergade, Tårbolm og Klintvej.    09.07.2024/ih kl. 16.40

 

Vandværket har indført telefontid fra kl. 16.00 til kl. 18.00

Ved akut opstået problem, kontaktes vandværket straks.

På vandværkets hjemmeside under Selvbetjening er det muligt at indtaste mobilnummer, således at man modtager en SMS når vandværket lukker for vandet.

 

 

 


Info

SMS tilmelding klik her

Drikkevandet fra Hjordkær Vandværk er middelhårdt vand, det ligger mellem 9,5 og 9,4 dh. 

Chlorothalonil-aminsulfonsyre (CAS) 

Vandværket har modtaget krav fra kommunen om at foretage en analyse af Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CAS) i vandværkets 4 boringer og af det vand som vi sender ud fra vandværket.

Vandværket har bestilt analyselaboratoriet til at komme og foretage prøverne hurtigst muligt.

Se de nye analyser under vandkvalitet. Analyserne er foretaget den 25.05.2019.

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Hjordkær Vandværk

Hjordkær Vandværk havde sin første generalforsamling den 12. august 1937.

Vandværket har 4 boringer, som alle kan bruges. Der har i en årrække været pesticider i den boring, som lægger på Hjordkær Børnehaves areal. Nu er den fri for pesticider og indgår derfor på lige fod med de andre 3 boringer, som forsyner vores forbrugere.

Der er i øjeblikket 801 forbrugere tilsluttet til vandværket. Læs mere her.